Título comunicación oral: Development of a rapid immunochemical assay for anatoxin-a analysis.
Lugar de celebración: Cracovia, Polonia.
Fecha: Mayo 2019
Saber más